PACKAGES AVAILABLE FOR:  DATA  CAMPAIGN JUMPSTART  CAMPAIGN BOOST

LOADING
 

IS THIS YOUR PROJECT?


Nhân tiện hôm nay có vài bài về LGBT

In Transmedia
Funding on Indiegogo  

Rewards Viet Nam

Liệu họ có trở thành người "bình thường" được hay không? Là "xu hướng tình dục" chứ k nào đó. - Đồng tính có từ thời xưa lắc xưa lơ rồi, chỉ là thời đó quan niệm còn cổ hủ nên mới ít thấy (có nhiều tài liệu, câu chuyện xưa về đồng tính đấy), bây giờ thời đại công nghệ, giao tiếp, suy nghĩ thoáng hơn nên mới nhiều thế, đồng tính là bẩm sinh rồi, giống như bạn bẩm sinh đã thích người khác giới thì họ bẩm sinh thích cùng giới thôi, còn bọn giả đồ ...

Read More


View The Project: https://www.indiegog...co-vai-bai-v-lgbt

IS THIS YOUR PROJECT?SEE MORE

NEW FEATURED PROJECTS

 

FREE: When you claim it, we'll...

Get Continuous Exposure to
Targeted Backers

Feature your project

for 24 hours on our front page in front of 1,000's of interested backers

Tweet and share

your project to 10's of thousands.
You can retweet it many times over using #TellYourCrowd

Back-Link your project for SEO

You get an invaluable backlink - more visibility on Google etc

Your Project Featured

Feature in our weekly emails to backers interested in your category & feature on the front page

Tweeting & Sharing of Your Project

We tweet & share your project's progress to a wider audience

Project Insights

See clearly what's working
Know more, get more from your crowdfund with analytics and insights into your project

More Inspiration

See what else works for projects like yours
Find out what worked for other successful projects and get some fresh ideas

#TellYourCrowd about:
Nhân tiện hôm nay có vài bài về LGBT

https://thecrowdfundingcenter.com/project/D84027
Liệu họ có trở thành người "bình thường" được hay không? Là "xu hướng tình dục" chứ k nào đó. - Đồng tính có từ thời xưa lắc xưa lơ rồi, chỉ là thời đó quan niệm còn cổ hủ nên mới ít thấy (có nhiều tài liệu, câu chuyện xưa về đồng tính đấy), bây giờ thời đại công nghệ, giao tiếp, suy nghĩ thoáng hơn nên mới nhiều thế, đồng tính là bẩm sinh rồi, giống như bạn bẩm sinh đã thích người khác giới thì họ bẩm sinh thích cùng giới thôi, còn bọn giả đồng tính hay đọc thấy n
AS SEEN IN...

Facebook Login
OR


Forgot your password?